Pojištění stěhování a vyklízení

Logo Kooperativa

Naši profesionální stěhováci pracují tak, aby k žádným škodním událostem nedocházelo, přesto jsme samozřejmě plně pojištěni jak pro manipulaci s předměty v objektu tak pro převoz stěhovaných věcí. Pojištění samozřejmě zahrnuje i případné poškození prostor ve kterých ke stěhování či vyklízení dochází.

Naše firma je plně pojištěna na plnění škod ve výši 2.000 000,- Kč a to pojišťovny Kooperativa Praha a.s. Výše tohoto pojištění zcela postačuje pro běžné stěhování či vyklízení. V případě stěhování cennějších věcí není problém pojištění na jednotlivou akci navýšit dle aktuální potřeby.

Osvědčení o pojištění za škodu vzniklou při stěhování

Certifikát o bezeškodním stavu pojištění